VB-ALBEN

  • ID
    202009-0304
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    100ml, 1L

Đặc Trị: Giun Tròn - Sán Dây - Sán Lá

ingredient

Albendazole   
Dung môi vừa đủ    

uses

- Trị nội ký sinh trùng (giun, sán dây, sán lá) ở trâu, bò, cừu, dê.

User manual

*Lắc kỹ trước khi sử dụng
- Dê, cừu: 1ml/20kg thể trọng.
- Trâu, bò: 1ml/12kg thể trọng.
- Gia cầm: 1ml/10 - 15kg thể trọng. Phòng giun sán, ấu trùng định kỳ: 30 - 45 ngày/lần.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
- Lấy thịt: 12 ngày.
- Lấy sữa: 04 ngày.