RODO-VB

  • ID
    02010680
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5L
VI SINH PHÂN HUỶ CHẤT HỮU CƠ 
GIẢM KHÍ ĐỘC - CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
HẠN CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH

ingredient

Bacillus megaterium (min)
- Dung môi (nước cất) vừa đủ

uses

Phân hủy nhanh vật chất dư thừa trong nước, làm giảm hàm lượng NH3, H2S, giúp làm sạch đáy ao, cải thiện chất lượng nước.

User manual

Định kỳ xử lý chất hữu cơ dư thừa, làm đẹp nước: Dùng 5 lít RODO-VB/9.000m3 nước, dùng 1 lần/tuần.                
- Tăng gấp đôi liều: Dùng 5 lít/4.000-5.000m3 nước và xử lý 2-3 ngày liên tục trong các trường hợp:
 + Nước ao nuôi sậm màu và có mùi hôi.
 + Thời tiết bất lợi, ao nuôi mới sên bùn đáy.
 + Tảo tàn trong ao nuôi. 
 + Khi cá nhiễm bệnh, khó thay nước.
*Lưu ý: 
- Hòa 1 lít chế phẩm trong 20-30 lít nước ao, tạt đều trên mặt ao lúc trời nắng.
- Lắc đều trước khi sử dụng và đóng kín bao bì sau khi sử dụng.