RHODO-S

  • ID
    202108-0352
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Can 20L

ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC - KIỂM SOÁT KHÍ ĐỘC

PHÂN HỦY HỮU CƠ - LÀM SẠCH ĐÁY AO

ingredient

- Rhodopseudomonas spp
- Dung môi 1 lít

uses

- Sản phẩm chứa dòng vi khuẩn quang dưỡng có khả năng phân hủy thức ăn dư thừa, xác tảo tàn, bùn bã hữu cơ lơ lửng và ở đáy ao nuôi.
- Giảm hiện tượng nước nhầy nhớt trên bạt và trong nước, giảm tảo độc giúp ổn định hệ tảo, duy trì màu nước đẹp cho ao nuôi.
- Cung cấp hệ vi sinh kiểm soát và lấn át vi khuẩn Vibrio spp có hại giúp hạn chế dịch bệnh trong ao nuôi.
- Xử lý nhanh mùi hôi thối và giảm khí độc hòa tan như H2S, NO2, NH3 và các chất ô nhiễm trong ao.

User manual

- Duy trì màu nước đẹp, ổn định pH, kiểm soát hệ tảo ổn định và phân hủy chất hữu cơ, thức ăn, xác tảo tàn trong ao nuôi định kỳ:
+ Giai đoạn tôm giống, tôm vèo: Dùng 1 lít RHODO-S/200-300m3 nước, định kỳ 3-4 lần/tuần.
+ Giai đoạn tôm lớn: Dùng 5-10 lít RHODO-S/ 2.000-3.000m3 nước, định kỳ 2-3 lần/tuần.

- Xử lý nhanh chất thải hữu cơ ở nền đáy, giảm tảo độc, giảm nhớt nước, xử lý chuyển màu nước, giảm khí độc nhanh:
+ Giai đoạn tôm giống, tôm vèo: Dùng 1-2 lít RHODO-S/100m3 nước, xử lý 5-7 ngày liên tục.
+ Giai đoạn tôm lớn: Dùng 5-10 lít RHODO-S/ 1.000-1.500m3 nước, xử lý 5-7 ngày liên tục.

- Sử dụng đối kháng khuẩn Vibrio gây bệnh: Dùng 5 lít RHODO-S/1.500-2.500m3 nước, định kỳ ngày 2 lần.