PHOSPHAT new

  • ID
    202008-0251
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5Kg

HẠ PHÈN, ỔN ĐỊNH ĐỘ KIỀM AO NUÔI TÔM

Tags :tôm ,

ingredient

- P (dạng P2O5) 
- Mg (dạng MgO)
- SiO2 
- Độ ẩm    
- Chất đệm (CaO) vừa đủ  

uses

- PHOSPHAT là sản phẩm có khả năng khử phèn, ổn định pH trong ao nuôi.

User manual

- Tạt 3 kg PHOSPHAT/2.000m3 nước.
- Ao bị nhiễm phèn màu vàng: Hòa tan PHOSPHAT với nước rồi tạt đều khắp mặt ao.
- Ao bị nhiễm phèn trắng ở tầng đáy: Dùng PHOSPHAT rải trực tiếp xuống ao nuôi.