NITROXIN

  • ID
    02013326
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1kg, 5kg
KHỬ NHANH ĐỘC TỐ VÀ KHÍ ĐỘC AO NUÔI

ingredient

- Bacillus subtilis (min)
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (lactose) vừa đủ

uses

- NITROXIN phân hủy chất thải hữu cơ trong ao nuôi cá.
- Làm sạch nước và ổn định màu nước trong ao nuôi.

User manual

Sản phẩm dạng bột tạt xuống ao nuôi:
- Hấp thu khí độc, giảm mùi hôi, làm sạch nước ao nuôi: Dùng 1 kg NITROXIN/1.000m3 nước, sử dụng liên tục 2-3 ngày.
- Sử dụng định kỳ ổn định môi trường nước: Dùng 1 kg NITROXIN/1.500-2.000m3 nước, định kỳ 1-2 tuần/lần.
* Lưu ý: 
- Lắc đều trước khi sử dụng và đóng kín bao bì sau khi sử dụng.