NITROXIN Granular

  • ID
    202205-0383
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1kg, 5kg

VI SINH VIÊN XỬ LÝ ĐÁY AO

PHÂN HUỶ CHẤT HỮU CƠ - ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI

ingredient

- Bacillus subtilis (min)

- Độ ẩm (max)

- Chất mang (dextrose) vừa đủ

uses

- NITROXIN Granular  cung cấp vi sinh thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao.

- Làm sạch bùn đáy ao nuôi, hạn chế khí độc, giảm mùi hôi thối.

- Ổn định màu nước, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

User manual

Sử dụng sản phẩm tạt vào ao nuôi:

- Tăng cường chủng vi sinh có lợi, duy trì chất lượng nước ao nuôi: Dùng 1 kg NITROXIN Granular/4.000-5.000m3 nước, xử lý liên tục 1-2 ngày và định kỳ

2 lần/tuần.

- Hấp thu khí độc, giảm nhanh mùi hôi ao nuôi, phân huỷ chất hữu cơ đáy ao: Dùng 1 kg NITROXIN Granular/3.000-4.000m3 nước, xử lý liên tục 3-4 ngày.

- Trường hợp ao dơ, mùn bã hữu cơ nhiều, có mùi hôi thối do đáy ao dơ, giảm khí độc ao nuôi: Dùng 1 kg NITROXIN Granular/2.000-3.000m3 nước, dùng liên tục 2-3 ngày.

* Lưu ý:

- Không dùng chung với hóa chất, sản phẩm diệt khuẩn, nấm, ký sinh trong vòng 48 giờ.

- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.