KALI MAX

  • ID
    202008-0248
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5KG

CUNG CẤP KHOÁNG KALI LIỀU CAO

CÔNG THỨC CÂN BẰNG - DỄ HẤP THU

Tags :tôm ,

ingredient

- Sodium (từ NaCl)
- Potassium (từ KCl) 
- Độ ẩm 
- Chất mang (CaCO3)

 

uses

- Cung cấp khoáng chất cần thiết cho ao nuôi, giúp tảo phát triển tốt, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.

User manual

- Sử dụng định kỳ: Dùng 1kg KALI MAX/500-700m3 nước. 
- Trường hợp ao thiếu khoáng Kali nghiêm trọng, tôm bị đục cơ, hay giật mình: 1,5-2kg/1.000m3 nước, có thể sử dụng 2 ngày liên tiếp.