GROWBEST pro

  • ID
    01002998
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1L
TẠO LUÂN TRÙNG, TRỨNG NƯỚC CẤP TỐC
CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG NHANH

ingredient

Protein (min)
- Lysine (min)
- Threonine (min)
- Dung môi (nước cất) vừa đủ

uses

GROWBEST pro cung cấp protein và acid amin thiết yếu giúp cá tăng cường hấp thu dinh dưỡng.

User manual

Trộn sản phẩm vào thức ăn:
- Trộn 2-5ml GROWBEST pro/kg thức ăn, dùng 2-3 lần/tuần.
* Lưu ý: Lắc đều trước khi sử dụng.