DE-PIRIT

  • ID
    202205-0384
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5kg

VI SINH HẠ PHÈN CẤP TỐC - ỔN ĐỊNH pH AO NUÔI

ingredient

- Bacillus subtilis (min)

- Phosphorus (từ NaH2PO4) (min - max)

- Tá dược (dextrose) vừa đủ

uses

- DE-PIRIT chuyên phân hủy nhanh chóng xác động, thực vật, thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ.

- Giảm chất cặn bã lơ lửng, nhầy nhớt trong ao.

- Làm sạch nước và ổn định màu nước, giảm sự hình thành khí độc trong ao nuôi thủy sản.

User manual

Hòa tan sản phẩm với 50 lít nước, tạt đều khắp ao:

- Trường hợp ao nuôi dễ bị nhiễm phèn, vùng có pH thấp, dùng ổn định chất lượng nước: Dùng 5 kg DE-PIRIT/4.000-5.000m3 nước, định kỳ xử lý 2 lần/tuần.

- Trường hợp ao bị nhiễm phèn nặng, có nhiều lớp phèn xuất hiện trên mặt ao, thời tiết thay đổi: Dùng 5 kg DE-PIRIT/3.000-4.000m3 nước, xử lý 2-3 ngày liên tục.

* Lưu ý:

- Thời điểm sử dụng tốt nhất: 8-10h sáng.

- Không dùng sản phẩm chung với kháng sinh và các hóa chất sát trùng diệt khuẩn.

- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.