BZT-VB pro

  • ID
    202111-0365
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    250g

CHỦNG VI SINH CAO CẤP

KIỂM SOÁT VI KHUẨN GÂY BỆNH

ingredient

- Bacillus spp (min)
Trong đó:
- Bacillus subtilis (min) 
- Bacillus polymyxa (min)
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ

uses

- BZT-VB pro thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao.
- Ngăn ngừa và giảm khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao nuôi, nâng cao chất lượng nước.

User manual

Sản phẩm dùng tạt trực tiếp xuống ao nuôi:
BZT-VB pro là chế phẩm sinh học được lên men theo công nghệ tự động và công nghệ đông khô, với chủng vi sinh gốc dạng đậm đặc và hợp chất kháng khuẩn sinh học, đối kháng hại khuẩn gây bệnh trên cá.
- Sử dụng định kỳ ức chế vi khuẩn gây bệnh, ngăn ngừa bệnh nhiễm khuẩn trên cá: Dùng 250g BZT-VB pro/6.000-8.000m3 nước, sử dụng 5-7 ngày/lần, trong suốt vụ nuôi.
- Trường hợp mật độ vi khuẩn gây bệnh trong ao tăng cao: Dùng 250g BZT-VB pro/3.000-4.000m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục.
* Lưu ý:
- Để tăng hiệu quả xử lý, dùng nước sạch cho BZT-VB pro vào sục khí trong 15 phút, sau đó tạt đều xuống ao.
- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.