BIOKA Granular

  • ID
    202107-0343
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    5KG

CÔNG NGHỆ VIÊN ĐỘT PHÁ
VI SINH XỬ LÝ ĐÁY ĐẬM ĐẶC - PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ

ingredient

- Bacillus spp (min)
Trong đó:
- Bacillus pumilus (min)
- Bacillus licheniformis (min)
- Độ ẩm (max)
- Chất mang (dextrose) vừa đủ

uses

- BIOKA Granular làm sạch bùn đáy ao nuôi, hạn chế khí độc, giảm mùi hôi thối.
- Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy chất thải, giảm khí độc, làm sạch ao nuôi.

User manual

- Cung cấp vi sinh, ổn định màu nước, kích thích tảo phát triển: Dùng 1 kg BIOKA Granular/2.000-3.000m3 nước, dùng 2 ngày liên tục trước khi thả giống.
- Định kỳ giảm bùn đáy ao nuôi, làm sạch nền đáy ao, phân hủy hữu cơ, thức ăn dư thừa: Dùng 1 kg BIOKA Granular/1.600-2.000m3 nước, định kỳ 7 ngày/lần trong suốt vụ nuôi.
- Trường hợp ao dơ, mùn bã hữu cơ nhiều, có mùi hôi thối do đáy ao dơ, giảm khí độc ao nuôi: Dùng 1 kg BIOKA Granular/1.000-1.400m3 nước, dùng liên tục 2-3 ngày.
* Lưu ý: 
- Không dùng chung với hóa chất, sản phẩm diệt khuẩn, nấm, ký sinh trong vòng 48 giờ.
- Cảm quan (màu sắc, mùi vị,...) của sản phẩm có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.