BIO-POND 02

  • ID
    02025193
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    10KG

CUNG CẤP KHOÁNG CẦN THIẾT CHO AO NUÔI
GIÚP TÔM CỨNG VỎ - LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU

Tags :tôm ,

ingredient

- Saponin (từ bột cây Yucca schidigera)
- Na (dạng Na2CO3) 
- SiO2 (min-max)      
- Al (dạng Al2O3) 
- Mg (dạng MgO) 
- Fe (dạng Fe2O3) 
- Độ ẩm      
- Chất đệm (CaO)

uses

- BIO POND ổn định độ kiềm và pH, hấp thu một phần khí độc NH3, làm sạch môi trường nước ao nuôi.

User manual

- BIO POND với công thức cải tiến, cung cấp các khoáng chất cần thiết cho ao tôm.
- Bổ sung khoáng trước khi thả giống: Dùng 10kg BIO POND/4.000m3 nước ao.
- Định kỳ sử dụng trong suốt quá trình nuôi: Dùng 10kg BIO POND/5.000m3 nước ao, 
2-3 lần/tuần.
- Với những vùng nuôi có độ mặn thấp (thấp hơn 10‰), tôm sắp lột vỏ, vừa lột vỏ xong 
hoặc tôm bị mềm vỏ, xanh vỏ: Dùng 2-3kg BIO POND/1.000m3  nước.

 

* Lưu ý: Để tăng hiệu quả nên sử dụng vào lúc 18h-22h.