BIO-HITECH

  • ID
    202108-0351
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    Túi 500g, Túi 1Kg

CÔNG NGHỆ ĐÔNG KHÔ SIÊU ĐẬM ĐẶC

GIẢM NHANH NƯỚC NHẦY NHỚT - NƯỚC LỢN CỢN

VI SINH XỬ LÝ CHUYÊN CHO TRẠI ƯƠNG - TÔM GIỐNG - TÔM VÈO

ingredient

-    Bacillus subtilis
-    Độ ẩm
-    Tá dược 1 kg

uses

-    BIO-HITECH cung cấp vi sinh xử lý ao, phân hủy nhanh mùn bã hữu cơ, hạn chế khí độc trong quá trình nuôi tôm.
-    Ổn định môi trường nước, giúp tôm tăng trưởng tốt, hạn chế bệnh tật.

User manual

Sản phẩm dạng bột tạt xuống ao nuôi:
- Định kỳ bổ sung chủng vi sinh có lợi, ức chế khuẩn gây bệnh: Dùng 100g BIO-HITECH/ 2.000-3.000m3 nước, sử dụng 2 ngày/lần, trong suốt vụ nuôi.
- Phân hủy mùn bã hữu cơ, khí độc định kỳ: Dùng 100g BIO-HITECH/1.000-1.500m3 nước, sử dụng 2-3 lần/tuần.
- Trường hợp nước ao nuôi ô nhiễm, nhiều nhầy nhớt, độ nhờn cao, có nhiều bọt khí, mùi hôi: Dùng 100g BIO-HITECH/500-700m3 nước, sử dụng 2-3 ngày liên tục.