may han tig

may han mig

may thao vo

day han co2

day han mig

may nen khi truc vit

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng

Hàm lượng Protein trong thức ăn:

 

Trên thực tế, rất khó xác định nhu cầu năng lượng của cá mà người ta dựa vào tỉ lệ năng lượng và Protein tối ưu. Tỉ lệ tối ưu này rất quan trọng bởi vì nếu thức ăn vượt quá nhu cầu năng lượng sẽ giảm sựu bắt mồi của động vật thủy sản (ĐVTS), ngược lại, nếu thức ăn thiếu năng lượng thì Protein trước tiên sẽ được dùng để cung cấp năng lượng thỏa mãn nhu cầu của cơ thể.

 

Hầu hết các kết quả  nghiên cứu trên cá nheo Mĩ cỡ từ 3 – 266 g, cho ăn thức ăn nguyên chất và chế biến ở các điều kiện nhiệt độ khác  nhau cho thấy nhu cầu Protein/năng lượng (P/E) thích hợp là 26 – 30 mg Protein/KJ hay 8 – 9 Kcal/g protein. Tỉ lệ P/E của một số loài cá da trơn khác cũng tương đương với cá nheo Mĩ, từ 20 – 30 mgProtein/KJ. Đối với tôm sú tỉ lệ P/E là 28 mg Protein/KJ.

 

Giai đoạn phát triển:

 

ĐVTS cỡ nhỏ cần nhiều năng lượng hơn cỡ lớn tính trên một đơn vị tọng lượng do giai đoạn nhỏ là giai đoạn sinh trưởng nhanh. Vì vậy, ĐVTS còn nhỏ nên được cho ăn một lượng thức ăn nhiều hơn. Đặc biệt  nhu cầu năng lượng của ĐVTS tăng cao vào giai đoạn sinh sản vì chúng cần năng lượng cho quá trình phát triển tuyến sinh dục. Tuy nhiên, khi tuyến sinh dục đã đạt giai đoạn gần thành thục thì nhu cầu năng lượng từ thức ăn không cao. Đó chính là cơ sở cho các nhà nuôi trồng thủy sản đưa ra các biện pháp cho ăn trong quá trình nuôi vỗ cá bố mẹ. Quá trình di cư cũng làm tiêu hao nhiều năng lượng cho ĐVTS, đặc biệt là quá trình di cư sinh sản.

 

Khẩu phần ăn:

 

Mức độ cho ăn có ảnh hưởng đến tiêu tốn năng lượng của động vật thủy sản. Khi mức độ cho ăn tăng, ngoài trao đổi chất cơ sở tiêu  hao năng lượng cho mọi hoạt động khác đều tăng nhanh do đó năng lượng cũng mất đi nhiều. Tuy nhiên, nguồn năng lượng dự trữ cũng được tích lũy nhiều hơn, nghĩa là sinh trưởng của ĐVTS sẽ tăng.

 

Nhiệt độ:

 

Khi nhiệt độ môi trường giảm thấp quá mức ĐVTS phải tăng cường quá trình trao đổi chất để cung cấp năng lượng cho quá trình duy trì thân nhiệt. Hầu hết cá thì không phải sử dụng năng lượng cho quá trình duy trì này vì khi nhiệt độ môi trường giảm thì nhiệt độ cơ thể giảm và quá trình trao đổi chất cũng giảm. Quá trình trao đổi chất giảm làm cho cá có khả năng sống một thời gian dài trong mùa đông. Phần lớn các loài khi nhiệt độ môi trường tăng quá trình trao đổi chất tăng và cá cũng ăn một lượng thức ăn lớn hơn do đó sinh trưởng của cá cũng tăng lên. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng quá cao cá sẽ giảm ăn và sinh trưởng chậm lại do quá trình trao đổi chất bị ảnh hưởng.

 

 

Hàm lượng Oxy:

 

Hàm lượng oxy hòa tan là một chỉ số quan trọng của môi trường ao nuôi thủy sản. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu năng lượng của ĐVTS. Sự ảnh hưởng đó thông qua quá tình trao đổi chất mà thực sự là quá trình trao đổi năng lượng. Trong phạm vi thích hợp của nồng độ oxy hòa tan, thì cường độ trao đổi chất của ĐVTS ở mức tương đối ổn định, vì vậy mà nhu cầu năng lượng cũng tương đối ổn định. Nhu cầu năng lượng thay đổi rõ rệt khi hàm lượng oxy xa dần phạm vi thích ứng của mỗi loài và tăng lên đột ngột khi hàm lượng oxy gần ngưỡng.

 

Dòng chảy:

 

Tốc độ dòng chảy quá mạnh sẽ làm cho cá phải tiêu tốn một lượng năng lượng rất lớn cho quá trình chống lại dòng nước. Tuy nhiên, nếu dòng chảy quá yếu sẽ làm cho chất thải khó được giải thoát. Do đó, trong nuôi cá bè thường FCR cao hơn nuôi cá ao, do cá tốn một năng lượng khá lớn cho quá trình chống lại dòng chảy.

 

Một vài yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới việc sử dụng năng lượng của ĐVTS như mật độ nuôi, chất lắng đọng, chất thải…

 

Nguồn: Dinh Dưỡng và Thức Ăn Thủy Sản (NXB NN, 2009)

Quay lại


Ý kiến của bạn

Nhập đoạn mã bên cạnh

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bộ Phận Tôm BỘ PHẬN TÔM
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Đông - 0932.814.833
  E: n.thedong29@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Bộ Phận Cá BỘ PHẬN CÁ
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Tài - 0939.705.649
  E: thtai081289@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Mr. Tuân - 0901.077.688
  E: tranhoangtuan77@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ĐỐI TÁC