may han tig

may han mig

may thao vo

day han co2

day han mig

may nen khi truc vit

Chuyên đề kỹ thuật

Ảnh hưởng của độ mặn và ph lên sự phát triển của tảo lam, Oscillatoria sp. và Microcystis sp. được phân lập từ các ao nuôi tôm chân trắng

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của pH và độ mặn lên sự phát triển của Oscillatoria sp. và Microcystis sp. trong điều kiện phòng thí nghiệm. Oscillatoria sp. và Microcystis sp. được phân lập từ các ao nuôi tôm chân trắng độ mặn thấp. 

Kết quả trong điều kiện phòng thí nghiệm chỉ ra rằng độ mặn tối ưu cho sự phát triển của Oscillatoria sp. nằm trong khoảng từ 0 – 10 phần ngàn, trong khi đó độ mặn tối ưu cho sự phát triển của Microcystis sp. là từ 0 – 6 phần ngàn. Sự gia tăng độ mặn sẽ làm giảm tốc độ phản triển của cả hai loài. Độ pH thích hợp cho sự phát triển của cả hai loài nằm trong khoảng 7,5 – 9. pH thấp hơn hoặc cao hơn khoảng này sẽ làm suy giảm đáng kể sự phát triển của tảo lam.

Dịch bởi: AHPNS, www.aquanetviet.org
Tác giả bài viết: Somchai Wangwibulkit, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird. Kasesart University Fisheries Research Bulletin 2008, No.32 (1).

Quay lại


Ý kiến của bạn

Nhập đoạn mã bên cạnh

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bộ Phận Tôm BỘ PHẬN TÔM
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Đông - 0932.814.833
  E: n.thedong29@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Bộ Phận Cá BỘ PHẬN CÁ
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Tài - 0939.705.649
  E: thtai081289@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Mr. Tuân - 0901.077.688
  E: tranhoangtuan77@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ĐỐI TÁC