may han tig

may han mig

may thao vo

day han co2

day han mig

may nen khi truc vit

Chuyên đề kỹ thuật

Khả năng sử dụng thức ăn chế biến của cá leo (Wallago attu) giai đoạn hương lên giống

Tóm tắt

Nghiên cứu ương cá leo (Wallago attu Bloch và Schneider, 1801) bằng thức ăn chế biến được thực hiện ở cá 27 ngày tuổi (khối lượng 6,4 - 6,6 g/con). Thí nghiệm được bố trí trong bể composite (500 lít) ở mật độ 50 con/bể với 3 nghiệm thức thức ăn: (I) thức ăn chế biến (TĂCB) 40% đạm, (II) thức ăn chế biến 50% đạm và (III) cá tạp. Mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần và thí nghiệm trong 30 ngày. Cá được cho ăn 4 lần/ngày và cho ăn thỏa mãn nhu cầu. Tăng trưởng của cá được theo dõi 2 tuần/lần. 

Kết quả một số yếu tố môi trường theo dõi nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá con. Tỉ lệ sống của cá leo ở nghiệm thức cá tạp là 82 ± 11,1% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức TĂCB 40% đạm (p<0,05), nhưng không khác biệt so với nghiệm thức TĂCB 50% đạm (p>0,05). Khối lượng và chiều dài trung bình của cá leo khi kết thúc thí nghiệm ở nghiệm thức cá tạp là 63,8 ± 2,3 g và 23,5 ± 0,5 cm, đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Sử dụng thức ăn chế biến ương cá leo từ 27 ngày tuổi thì cá tăng trưởng chậm hơn so với sử dụng thức ăn cá tạp. Thức ăn chế biến có hàm lượng đạm cao (50%) hay thức ăn là cá tạp được sử dụng để ương cá leo đều đạt tỷ lệ sống không khác biệt nhau (p<0,05). 

Kết luận

- Sử dụng thức ăn chế biến có hàm lượng đạm 50% để ương cá leo giai đoạn từ 27 ngày tuổi thì tỷ lệ sống của cá (71,3 ± 2,3%) không khác biệt so với sử dụng thức ăn là cá tạp (đạt tỷ lệ sống 82 ± 2,0%). 
- Khối lượng và chiều dài trung bình của cá leo đạt 63,8 ± 2,3 g và 23,5 ± 0,5 cm khi cho cá leo ăn cá tạp và tăng trưởng của cá nhanh hơn cá được cho ăn thức ăn chế biến (22,2 – 26 g và 17,1 – 17,8 cm).

Lam Mỹ Lan và Trần Bảo Trang
Nguồn: Kỷ yếu Hội nghị khoa học thủy sản lần 4: 361-369 Trường Đại học Cần Thơ

Quay lại


Ý kiến của bạn

Nhập đoạn mã bên cạnh

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bộ Phận Tôm BỘ PHẬN TÔM
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Đông - 0932.814.833
  E: n.thedong29@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Bộ Phận Cá BỘ PHẬN CÁ
 • Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh
 • Mr. Tài - 0939.705.649
  E: thtai081289@gmail.com
 • Bộ phận Marketing và xét nghiệm
 • Mr. Tuân - 0901.077.688
  E: tranhoangtuan77@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ĐỐI TÁC